Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Informacje dotyczące korzystania z ePUAP

ePUAP - informacje

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej(identyfikator URI):

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WIW_Poznan/


Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB, rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5MB
  • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
  • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism musi być zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD
  • Płyta DVD
  • Pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 07/05/2015 - 18:00
Aktualizacja: Krzysztof Bartoszewski
Data aktualizacji: 22/06/2016 - 12:08

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji