Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

http://www.wiw.poznan.pl/sites/default/files/dokumenty/przetargi/praktyki_-_logo_0_0.png

Praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu

 

        Informujemy, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, zawodowych, absolwenckich oraz stażu dla osób bezrobotnych. 

Praktyki i staż odbywają się zarówno w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu, jak i w Pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu 661 90 08, adresem e-mailowym: praktyki.wiw@wiw.poznan.p, kadry@wiw.poznan.pl.

Praktyki organizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu są nieodpłatne, a okres trwania praktyk wynosi do 3 miesięcy. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyki do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Porozumienie - do pobrania;

2) Skierowanie na praktykę  - do pobrania;

3) Dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki na okres jej trwania;

4)  Oświadczenie - do pobrania (podpisane własnoręcznie). 

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podpisania innych wzorów porozumień dotyczących przyjęcia na praktykę, po wcześniejszym zakceptowaniu ich treści przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 21/04/2015 - 09:36
Aktualizacja: Krzysztof Bartoszewski
Data aktualizacji: 08/05/2017 - 14:46

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji