Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu  jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie wielkopolskim.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  3. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;          
  4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  5. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii;
  6. statutu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
  7. statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu;
  8. regulaminu organizacyjnego
     
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 27/03/2011 - 19:42
Aktualizacja: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data aktualizacji: 24/04/2015 - 08:54

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji