Przejdź do treści

  badania chemiczne       badania nasienia    badania serologiczne     badania w kierunku włośni    badania mikrobiologiczne    badania wirusologiczne    

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu jest laboratorium urzędowym.

Budynek ZHW

W laboratorium ZHW wykonywane są badania, które mają dostarczyć klientowi obiektywnych i wiarygodnych wyników badań. Badania te przeprowadzane są zgodnie z ustalonymi metodami, przepisami i wymaganiami. ZHW dąży do spełnienia oczekiwań klientów, a także do świadczenia wysokiego poziomu usług laboratoryjnych stosując zasady dobrej praktyki laboratoryjnej.

      ZHW w Poznaniu             Pracownia w Kaliszu              Pracownia w Lesznie                Pracownia w Koninie

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ePUAP